Fågeltornskampen Ålsjötornet  
alla år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Smålom 1   1 1   1   1 1
Storlom               1 1
Smådopping                  
Skäggdopping 1   1 1 1 1 1 1 1
Gråhakedopping 1   1 1 1 1 1    
Svarthakedopping 1         1      
Svarthalsad dopping                  
Storskarv 1     1         1
Rördrom                  
Häger 1   1 1 1 1 1 1 1
Vit stork                  
Knölsvan 1         1 1    
Mindre sångsvan                  
Sångsvan 1   1 1 1 1 1 1 1
Sädgås 1   1 1       1  
Spetsbergsgås 1   1         1  
Bläsgås                  
Grågås 1   1 1 1 1 1 1 1
Kanadagås 1   1 1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1   1 1 1 1 1 1 1
Prutgås                  
Gravand                  
Bläsand 1   1 1   1 1 1 1
Snatterand 1   1 1 1 1 1 1  
Kricka 1   1 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1   1 1 1 1 1 1 1
Stjärtand                  
Årta                  
Skedand 1   1 1 1 1 1 1 1
Brunand                 1
Vigg 1   1 1 1 1 1 1 1
Bergand                  
Ejder                  
Alfågel                  
Sjöorre                  
Svärta                  
Knipa 1   1 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1             1 1
Småskrake                  
Storskrake 1   1 1 1 1 1 1 1
Bivråk                  
Brunglada                  
Glada                  
Havsörn 1     1 1 1 1 1 1
Brun kärrhök 1   1 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1         1   1 1
Stäpphök 1   1           1
Duvhök 1       1 1     1
Sparvhök 1     1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1   1 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1           1    
Kungsörn                  
Fiskgjuse 1   1   1 1 1   1
Pilgrimsfalk 1   1         1  
Jaktfalk                  
Tornfalk 1   1 1 1 1 1 1  
Stenfalk                  
Lärkfalk 1   1 1   1 1    
Dalripa                  
Järpe                  
Orre                  
Tjäder                  
Rapphöna                  
Vaktel                  
Fasan                  
Vattenrall 1               1
Småfläckig sumphöna                  
Rörhöna                  
Sothöna 1   1 1 1 1 1 1 1
Trana 1   1 1 1 1 1 1 1
Strandskata                  
Skärfläcka                  
Mindre strandpipare 1   1 1 1 1 1 1 1
Större strandpipare                  
Ljungpipare 1   1   1 1 1 1  
Kustpipare                  
Tofsvipa 1   1 1 1 1 1 1 1
Kustsnäppa                  
Sandlöpare                  
Småsnäppa                  
Mosnäppa                  
Spovsnäppa                  
Skärsnäppa                  
Kärrsnäppa                  
Brushane 1   1   1 1 1 1  
Dvärgbeckasin                  
Enkelbeckasin 1   1 1 1 1 1 1 1
Morkulla                  
Rödspov                  
Myrspov                  
Småspov 1             1 1
Storspov 1   1 1 1 1 1 1 1
Svartsnäppa 1   1     1   1  
Rödbena 1   1 1 1 1 1 1 1
Dammsnäppa                  
Gluttsnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1
Skogssnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1
Grönbena 1   1 1 1 1 1 1 1
Drillsnäppa 1   1     1 1   1
Roskarl                  
Smalnäbbad simsnäppa                  
Bredstjärtad labb                  
Labb                  
Fjällabb                  
Dvärgmås 1         1 1 1  
Skrattmås 1   1 1 1 1 1 1 1
Fiskmås 1   1 1 1 1 1 1 1
Silltrut 1   1           1
Gråtrut 1   1 1 1 1 1 1 1
Havstrut 1   1 1 1 1 1 1 1
Ismås                  
Skräntärna                  
Kentsk tärna                  
Fisktärna 1   1 1 1 1 1 1 1
Silvertärna 1   1 1 1 1 1 1 1
Småtärna                  
Svarttärna                  
Sillgrissla                  
Tordmule                  
Tamduva 1       1        
Skogsduva 1               1
Ringduva 1   1 1 1 1 1 1 1
Turkduva                  
Gök                  
Berguv                  
Hökuggla                  
Sparvuggla                  
Lappuggla                  
Slaguggla                  
Kattuggla                  
Hornuggla                  
Jorduggla 1     1          
Pärluggla                  
Nattskärra                  
Tornseglare 1     1   1      
Göktyta                  
Gråspett                  
Gröngöling 1     1 1       1
Spillkråka 1           1    
Större hackspett 1   1 1 1 1 1 1 1
Tretåig hackspett 1       1   1    
Mindre hackspett 1   1 1     1    
Trädlärka                  
Sånglärka 1       1 1 1 1 1
Backsvala 1   1   1   1    
Ladusvala 1   1 1 1 1 1 1 1
Hussvala 1   1 1 1 1   1 1
Fältpiplärka                  
Trädpiplärka 1     1 1 1 1 1 1
Ängspiplärka 1   1 1 1 1 1 1 1
Rödstrupig piplärka                  
Skärpiplärka                  
Gulärla 1   1   1 1 1 1  
Forsärla                  
Sädesärla 1   1 1 1 1 1 1 1
Sidensvans 1             1  
Strömstare                  
Gärdsmyg 1   1   1 1 1 1 1
Järnsparv 1   1 1 1 1 1 1 1
Rödhake 1   1 1 1 1 1 1 1
Näktergal 1         1      
Blåhake                  
Svart rödstjärt                  
Rödstjärt 1     1 1       1
Buskskvätta 1   1   1 1 1   1
Stenskvätta 1   1 1 1 1     1
Dubbeltrast 1   1 1 1 1 1 1 1
Ringtrast 1   1 1 1        
Koltrast 1   1 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1   1 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1   1 1 1 1 1 1 1
Rödvingetrast 1   1 1 1 1 1 1 1
Gräshoppsångare                  
Vassångare                  
Sävsångare 1           1    
Rörsångare                  
Ärtsångare                  
Törnsångare                  
Trädgårdssångare                  
Svarthätta 1   1   1 1 1 1  
Grönsångare 1   1   1 1 1    
Gransångare 1       1 1   1 1
Lövsångare 1   1 1 1 1 1 1 1
Kungsfågel 1   1   1 1 1 1 1
Brandkronad kungsfågel 1             1 1
Grå flugsnappare 1         1      
Mindre flugsnappare                  
Halsbandsflugsnappare                  
Svartvit flugsnappare 1   1 1 1 1 1 1 1
Skäggmes                  
Stjärtmes 1   1            
Entita                  
Talltita 1   1            
Lappmes                  
Tofsmes 1   1 1   1   1 1
Svartmes 1   1 1 1   1 1 1
Blåmes 1   1 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1   1 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1   1 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1   1 1 1 1 1 1 1
Pungmes                  
Sommargylling                  
Törnskata                  
Varfågel                  
Nötskrika 1     1   1 1    
Skata 1   1 1 1 1 1 1 1
Nötkråka                  
Kaja 1   1 1 1 1 1 1 1
Råka                  
Kråka 1   1 1 1 1 1 1 1
Korp 1   1 1 1 1 1 1 1
Stare 1   1 1 1 1 1 1 1
Gråsparv                  
Pilfink 1   1   1 1 1 1 1
Bofink 1   1 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1     1   1     1
Grönfink 1   1 1 1 1 1 1 1
Steglits 1               1
Grönsiska 1   1 1 1 1 1 1 1
Hämpling 1       1 1 1    
Gulhämpling                  
Gråsiska 1   1   1     1 1
Mindre korsnäbb 1       1 1     1
Större korsnäbb                  
Rosenfink                  
Domherre 1   1 1 1 1 1 1 1
Stenknäck                  
Lappsparv                  
Snösparv                  
Gulsparv 1       1 1 1 1 1
Ortolansparv                  
Videsparv                  
Sävsparv 1   1 1 1 1 1 1 1
  125 0 91 81 90 97 90 90 94
Placering 
fågeltornskampen   6 3 12 7 7 6 7