Fågeltornskampen Ålsjötornet  
alla år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Smålom 1   1 1   1   1
Storlom               1
Smådopping                  
Skäggdopping 1   1 1 1 1 1 1
Gråhakedopping 1   1 1 1 1 1  
Svarthakedopping 1         1    
Svarthalsad dopping                
Storskarv 1     1        
Rördrom                
Häger 1   1 1 1 1 1 1
Vit stork                
Knölsvan 1         1 1  
Mindre sångsvan                
Sångsvan 1   1 1 1 1 1 1
Sädgås 1   1 1       1
Spetsbergsgås 1   1         1
Bläsgås                
Grågås 1   1 1 1 1 1 1
Kanadagås 1   1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1   1 1 1 1 1 1
Prutgås                
Gravand                
Bläsand 1   1 1   1 1 1
Snatterand 1   1 1 1 1 1 1
Kricka 1   1 1 1 1 1 1
Gräsand 1   1 1 1 1 1 1
Stjärtand                
Årta                
Skedand 1   1 1 1 1 1 1
Brunand                
Vigg 1   1 1 1 1 1 1
Bergand                
Ejder                
Alfågel                
Sjöorre                
Svärta                
Knipa 1   1 1 1 1 1 1
Salskrake 1             1
Småskrake                
Storskrake 1   1 1 1 1 1 1
Bivråk                
Brunglada                
Glada                
Havsörn 1     1 1 1 1 1
Brun kärrhök 1   1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1         1   1
Stäpphök 1   1          
Duvhök 1       1 1    
Sparvhök 1     1 1 1 1 1
Ormvråk 1   1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1           1  
Kungsörn                
Fiskgjuse 1   1   1 1 1  
Pilgrimsfalk 1   1         1
Jaktfalk                
Tornfalk 1   1 1 1 1 1 1
Stenfalk                
Lärkfalk 1   1 1   1 1  
Dalripa                
Järpe                
Orre                
Tjäder                
Rapphöna                
Vaktel                
Fasan                
Vattenrall                
Småfläckig sumphöna                
Rörhöna                
Sothöna 1   1 1 1 1 1 1
Trana 1   1 1 1 1 1 1
Strandskata                
Skärfläcka                
Mindre strandpipare 1   1 1 1 1 1 1
Större strandpipare                
Ljungpipare 1   1   1 1 1 1
Kustpipare                
Tofsvipa 1   1 1 1 1 1 1
Kustsnäppa                
Sandlöpare                
Småsnäppa                
Mosnäppa                
Spovsnäppa                
Skärsnäppa                
Kärrsnäppa                
Brushane 1   1   1 1 1 1
Dvärgbeckasin                
Enkelbeckasin 1   1 1 1 1 1 1
Morkulla                
Rödspov                
Myrspov                
Småspov 1             1
Storspov 1   1 1 1 1 1 1
Svartsnäppa 1   1     1   1
Rödbena 1   1 1 1 1 1 1
Dammsnäppa                
Gluttsnäppa 1   1 1 1 1 1 1
Skogssnäppa 1   1 1 1 1 1 1
Grönbena 1   1 1 1 1 1 1
Drillsnäppa 1   1     1 1  
Roskarl                
Smalnäbbad simsnäppa                
Bredstjärtad labb                
Labb                
Fjällabb                
Dvärgmås 1         1 1 1
Skrattmås 1   1 1 1 1 1 1
Fiskmås 1   1 1 1 1 1 1
Silltrut 1   1          
Gråtrut 1   1 1 1 1 1 1
Havstrut 1   1 1 1 1 1 1
Ismås                
Skräntärna                
Kentsk tärna                
Fisktärna 1   1 1 1 1 1 1
Silvertärna 1   1 1 1 1 1 1
Småtärna                
Svarttärna                
Sillgrissla                
Tordmule                
Tamduva 1       1      
Skogsduva                
Ringduva 1   1 1 1 1 1 1
Turkduva                
Gök                
Berguv                
Hökuggla                
Sparvuggla                
Lappuggla                
Slaguggla                
Kattuggla                
Hornuggla                
Jorduggla 1     1        
Pärluggla                
Nattskärra                
Tornseglare 1     1   1    
Göktyta                
Gråspett                
Gröngöling 1     1 1      
Spillkråka 1           1  
Större hackspett 1   1 1 1 1 1 1
Tretåig hackspett 1       1   1  
Mindre hackspett 1   1 1     1  
Trädlärka                
Sånglärka 1       1 1 1 1
Backsvala 1   1   1   1  
Ladusvala 1   1 1 1 1 1 1
Hussvala 1   1 1 1 1   1
Fältpiplärka                
Trädpiplärka 1     1 1 1 1 1
Ängspiplärka 1   1 1 1 1 1 1
Rödstrupig piplärka                
Skärpiplärka                
Gulärla 1   1   1 1 1 1
Forsärla                
Sädesärla 1   1 1 1 1 1 1
Sidensvans 1             1
Strömstare                
Gärdsmyg 1   1   1 1 1 1
Järnsparv 1   1 1 1 1 1 1
Rödhake 1   1 1 1 1 1 1
Näktergal 1         1    
Blåhake                
Svart rödstjärt                
Rödstjärt 1     1 1      
Buskskvätta 1   1   1 1 1  
Stenskvätta 1   1 1 1 1    
Dubbeltrast 1   1 1 1 1 1 1
Ringtrast 1   1 1 1      
Koltrast 1   1 1 1 1 1 1
Björktrast 1   1 1 1 1 1 1
Taltrast 1   1 1 1 1 1 1
Rödvingetrast 1   1 1 1 1 1 1
Gräshoppsångare                
Vassångare                
Sävsångare 1           1  
Rörsångare                
Ärtsångare                
Törnsångare                
Trädgårdssångare                
Svarthätta 1   1   1 1 1 1
Grönsångare 1   1   1 1 1  
Gransångare 1       1 1   1
Lövsångare 1   1 1 1 1 1 1
Kungsfågel 1   1   1 1 1 1
Brandkronad kungsfågel 1             1
Grå flugsnappare 1         1    
Mindre flugsnappare                
Halsbandsflugsnappare                
Svartvit flugsnappare 1   1 1 1 1 1 1
Skäggmes                
Stjärtmes 1   1          
Entita                
Talltita 1   1          
Lappmes                
Tofsmes 1   1 1   1   1
Svartmes 1   1 1 1   1 1
Blåmes 1   1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1   1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1   1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1   1 1 1 1 1 1
Pungmes                
Sommargylling                
Törnskata                
Varfågel                
Nötskrika 1     1   1 1  
Skata 1   1 1 1 1 1 1
Nötkråka                
Kaja 1   1 1 1 1 1 1
Råka                
Kråka 1   1 1 1 1 1 1
Korp 1   1 1 1 1 1 1
Stare 1   1 1 1 1 1 1
Gråsparv                
Pilfink 1   1   1 1 1 1
Bofink 1   1 1 1 1 1 1
Bergfink 1     1   1    
Grönfink 1   1 1 1 1 1 1
Steglits                
Grönsiska 1   1 1 1 1 1 1
Hämpling 1       1 1 1  
Gulhämpling                
Gråsiska 1   1   1     1
Mindre korsnäbb 1       1 1    
Större korsnäbb                
Rosenfink                
Domherre 1   1 1 1 1 1 1
Stenknäck                
Lappsparv                
Snösparv                
Gulsparv 1       1 1 1 1
Ortolansparv                
Videsparv                
Sävsparv 1   1 1 1 1 1 1
  122 0 91 81 90 97 90 90
Placering 
fågeltornskampen   6 3 12 7 7 6 7