Fågeltornskampen                          
  alla år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
smålom 1   1 1   1   1 1   1   1
storlom 1             1 1 1   1 1
skäggdopping 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gråhakedopping 1   1 1 1 1 1            
svarthakedopping 1         1       1 1 1 1
storskarv 1     1         1 1 1 1 1
gråhäger 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
knölsvan 1         1 1         1 1
sångsvan 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sädgås 1   1 1       1     1 1  
spetsbergsgås 1   1         1       1  
grågås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fjällgås 1                 1      
kanadagås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vitkindad gås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bläsand 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
snatterand 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
kricka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gräsand 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
skedand 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
brunand 1               1        
vigg 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
knipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
salskrake 1             1 1 1 1 1 1
storskrake 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
havsörn 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
brun kärrhök 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
blå kärrhök 1         1   1 1 1 1    
stäpphök 1   1           1 1      
duvhök 1       1 1     1 1 1   1
sparvhök 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ormvråk 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fjällvråk 1           1            
fiskgjuse 1   1   1 1 1   1 1     1
pilgrimsfalk 1   1         1         1
tornfalk 1   1 1 1 1 1 1     1 1 1
stenfalk 1                 1      
lärkfalk 1   1 1   1 1     1     1
vattenrall 1               1     1  
rörhöna 1                 1      
sothöna 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1
trana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ljungpipare 1   1   1 1 1 1   1 1   1
mindre strandpipare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tofsvipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
brushane 1   1   1 1 1 1   1 1 1 1
enkelbeckasin 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
småspov 1             1 1 1     1
storspov 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
svartsnäppa 1   1     1   1     1   1
rödbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gluttsnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
skogssnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
grönbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
drillsnäppa 1   1     1 1   1   1 1  
dvärgmås 1         1 1 1   1 1 1 1
skrattmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fiskmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
silltrut 1   1           1        
gråtrut 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
havstrut 1   1 1 1 1 1 1 1       1
fisktärna 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
silvertärna 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
tamduva 1       1                
skogsduva 1               1        
ringduva 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jorduggla 1     1                  
tornseglare 1     1 1 1 1       1    
gröngöling 1     1 1       1        
spillkråka 1           1     1 1    
större hackspett 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mindre hackspett 1   1 1     1     1 1 1  
tretåig hackspett 1       1   1     1 1    
sånglärka 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1
backsvala 1   1   1   1            
ladusvala 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hussvala 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
trädpiplärka 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ängspiplärka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
guärla 1   1   1 1 1 1   1 1   1
forsärla 1                       1
sädesärla 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sidensvans 1             1          
gärdsmyg 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
järnsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rödhake 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
näktergal 1         1              
rödstjärt 1     1 1       1 1      
buskskvätta 1   1   1 1 1   1   1    
stenskvätta 1   1 1 1 1     1 1 1   1
dubbeltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ringtrast 1   1 1 1                
koltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
björktrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
taltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rödvingetrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sävsångare 1           1            
svarthätta 1   1   1 1 1 1     1 1 1
grönsångare 1   1   1 1 1       1   1
gransångare 1       1 1   1 1 1   1 1
lövsångare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kungsfågel 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
brandkronad kungsfågel 1             1 1        
grå flugsnappare 1         1              
svartvit flugsnappare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
stjärtmes 1   1                 1  
talltita 1   1               1 1  
tofsmes 1   1 1   1   1 1     1  
svartmes 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
blåmes 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
talgoxe 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nötväcka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
trädkrypare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nötskrika 1     1   1 1       1 1  
skata 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kaja 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
råka 1                   1    
kråka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
korp 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
stare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pilfink 1   1   1 1 1 1 1 1 1   1
bofink 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bergfink 1     1   1     1 1      
grönfink 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
steglits 1               1     1  
grönsiska 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hämpling 1       1 1 1     1      
gråsiska 1   1   1     1 1        
mindre korsnäbb 1       1 1     1   1    
domherre 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gulsparv 1       1 1 1 1 1 1     1
sävsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Summa 132 0 91 81 91 97 91 90 94 92 93 84 92
placering   6 3 12 7 7 6 7 8 5 pandemi 6