Fågeltornskampen Ålsjötornet  
alla år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Smålom 1   1 1   1   1 1  
Storlom 1             1 1 1
Smådopping                    
Skäggdopping 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Gråhakedopping 1   1 1 1 1 1      
Svarthakedopping 1         1       1
Svarthalsad dopping                    
Storskarv 1     1         1 1
Rördrom                    
Häger 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Vit stork                    
Knölsvan 1         1 1      
Mindre sångsvan                    
Sångsvan 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Sädgås 1   1 1       1    
Spetsbergsgås 1   1         1    
Bläsgås                    
Grågås 1   1 1 1 1 1 1 1  
Fjällgås 1                 1
Kanadagås 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Vitkindad gås 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Prutgås                    
Gravand                    
Bläsand 1   1 1   1 1 1 1 1
Snatterand 1   1 1 1 1 1 1   1
Kricka 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Gräsand 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Stjärtand                    
Årta                    
Skedand 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Brunand                 1  
Vigg 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Bergand                    
Ejder                    
Alfågel                    
Sjöorre                    
Svärta                    
Knipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Salskrake 1             1 1 1
Småskrake                    
Storskrake 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Bivråk                    
Brunglada                    
Glada                    
Havsörn 1     1 1 1 1 1 1 1
Brun kärrhök 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Blå kärrhök 1         1   1 1 1
Stäpphök 1   1           1 1
Duvhök 1       1 1     1 1
Sparvhök 1     1 1 1 1 1 1 1
Ormvråk 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Fjällvråk 1           1      
Kungsörn                    
Fiskgjuse 1   1   1 1 1   1 1
Pilgrimsfalk 1   1         1    
Jaktfalk                    
Tornfalk 1   1 1 1 1 1 1    
Stenfalk 1                 1
Lärkfalk 1   1 1   1 1     1
Dalripa                    
Järpe                    
Orre                    
Tjäder                    
Rapphöna                    
Vaktel                    
Fasan                    
Vattenrall 1               1  
Småfläckig sumphöna                    
Rörhöna 1                 1
Sothöna 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Trana 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Strandskata                    
Skärfläcka                    
Mindre strandpipare 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Större strandpipare                    
Ljungpipare 1   1   1 1 1 1   1
Kustpipare                    
Tofsvipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kustsnäppa                    
Sandlöpare                    
Småsnäppa                    
Mosnäppa                    
Spovsnäppa                    
Skärsnäppa                    
Kärrsnäppa                    
Brushane 1   1   1 1 1 1   1
Dvärgbeckasin                    
Enkelbeckasin 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Morkulla                    
Rödspov                    
Myrspov                    
Småspov 1             1 1 1
Storspov 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Svartsnäppa 1   1     1   1    
Rödbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Dammsnäppa                    
Gluttsnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1  
Skogssnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Grönbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Drillsnäppa 1   1     1 1   1  
Roskarl                    
Smalnäbbad simsnäppa                    
Bredstjärtad labb                    
Labb                    
Fjällabb                    
Dvärgmås 1         1 1 1   1
Skrattmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Fiskmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Silltrut 1   1           1  
Gråtrut 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Havstrut 1   1 1 1 1 1 1 1  
Ismås                    
Skräntärna                    
Kentsk tärna                    
Fisktärna 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Silvertärna 1   1 1 1 1 1 1 1  
Småtärna                    
Svarttärna                    
Sillgrissla                    
Tordmule                    
Tamduva 1       1          
Skogsduva 1               1  
Ringduva 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Turkduva                    
Gök                    
Berguv                    
Hökuggla                    
Sparvuggla                    
Lappuggla                    
Slaguggla                    
Kattuggla                    
Hornuggla                    
Jorduggla 1     1            
Pärluggla                    
Nattskärra                    
Tornseglare 1     1   1        
Göktyta                    
Gråspett                    
Gröngöling 1     1 1       1  
Spillkråka 1           1     1
Större hackspett 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tretåig hackspett 1       1   1     1
Mindre hackspett 1   1 1     1     1
Trädlärka                    
Sånglärka 1       1 1 1 1 1 1
Backsvala 1   1   1   1      
Ladusvala 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Hussvala 1   1 1 1 1   1 1 1
Fältpiplärka                    
Trädpiplärka 1     1 1 1 1 1 1 1
Ängspiplärka 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Rödstrupig piplärka                    
Skärpiplärka                    
Gulärla 1   1   1 1 1 1   1
Forsärla                    
Sädesärla 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Sidensvans 1             1    
Strömstare                    
Gärdsmyg 1   1   1 1 1 1 1 1
Järnsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Rödhake 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Näktergal 1         1        
Blåhake                    
Svart rödstjärt                    
Rödstjärt 1     1 1       1 1
Buskskvätta 1   1   1 1 1   1  
Stenskvätta 1   1 1 1 1     1 1
Dubbeltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Ringtrast 1   1 1 1          
Koltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Björktrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Taltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Rödvingetrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Gräshoppsångare                    
Vassångare                    
Sävsångare 1           1      
Rörsångare                    
Ärtsångare                    
Törnsångare                    
Trädgårdssångare                    
Svarthätta 1   1   1 1 1 1    
Grönsångare 1   1   1 1 1      
Gransångare 1       1 1   1 1 1
Lövsångare 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kungsfågel 1   1   1 1 1 1 1 1
Brandkronad kungsfågel 1             1 1  
Grå flugsnappare 1         1        
Mindre flugsnappare                    
Halsbandsflugsnappare                    
Svartvit flugsnappare 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Skäggmes                    
Stjärtmes 1   1              
Entita                    
Talltita 1   1              
Lappmes                    
Tofsmes 1   1 1   1   1 1  
Svartmes 1   1 1 1   1 1 1 1
Blåmes 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Talgoxe 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Nötväcka 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Trädkrypare 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pungmes                    
Sommargylling                    
Törnskata                    
Varfågel                    
Nötskrika 1     1   1 1      
Skata 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Nötkråka                    
Kaja 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Råka                    
Kråka 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Korp 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Stare 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Gråsparv                    
Pilfink 1   1   1 1 1 1 1 1
Bofink 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Bergfink 1     1   1     1 1
Grönfink 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Steglits 1               1  
Grönsiska 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Hämpling 1       1 1 1     1
Gulhämpling                    
Gråsiska 1   1   1     1 1  
Mindre korsnäbb 1       1 1     1  
Större korsnäbb                    
Rosenfink                    
Domherre 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Stenknäck                    
Lappsparv                    
Snösparv                    
Gulsparv 1       1 1 1 1 1 1
Ortolansparv                    
Videsparv                    
Sävsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1
  129 0 91 81 90 97 90 90 94 91
Placering 
fågeltornskampen   6 3 12 7 7 6 7 8 5