Resultat 2019  
Arter sedda under  "Söderhamn  bird race" 
Rangordnade efter lätthet att X 
Alla Tidigare år
Antal Lag Hans o Greta Gunnar o co Ringmärkarna   antal år antal lag
1 Art 28 27 40 43    
1 gräsand 1 1 1 1 7 32
2 knipa 1 1 1 1 7 32
3 storskrake 1 1 1 1 7 32
4 tamduva 1 1 1 1 7 32
5 st. hackspett 1 1 1 1 7 32
6 blåmes 1 1 1 1 7 32
7 talgoxe 1 1 1 1 7 32
8 nötväcka 1 1 1 1 7 32
9 skata 1 1 1 1 7 32
10 kaja 1 1 1 1 7 32
11 kråka 1 1 1 1 7 32
12 pilfink 1 1 1 1 7 32
13 domherre 1 1 1 1 7 32
14 gråsparv 1 1 1 1 7 32
15 grönfink 1   1 1 7 30
16 gulsparv 1 1 1 1 7 30
17 strömstare 1 1 1 1 7 30
18 talltita 1 1 1 1 7 29
19 koltrast 1 1 1 1 7 28
20 svartmes   1 1 1 7 26
21 björktrast 1   1 1 7 25
22 nötskrika 1 1 1 1 7 25
23 gråtrut 1 1 1 1 7 22
24 tofsmes   1 1 1 7 21
25 sidensvans     1 1 7 21
26 havsörn 1     1 7 20
27 stjärtmes     1 1 7 14
28 kungsfågel     1 1 7 12
29 turkduva         7 12
30 steglits 1   1 1 7 12
31 sångsvan 1 1 1 1 6 25
32 gråsiska 1 1 1 1 6 23
33 korp     1 1 6 21
34 knölsvan     1 1 6 18
35 havstrut         6 14
36 trädkrypare     1 1 6 13
37 gråspett   1 1 1 6 11
38 fiskmås     1 1 5 15
39 grönsiska         5 14
40 orre         5 7
41 bofink     1 1 4 10
42 sparvhök   1   1 4 8
43 stare         4 8
44 gärdsmyg 1     1 4 6
45 duvhök         4 5
46 salskrake         4 5
47 mindre korsnäbb         4 5
48 bläsand         3 7
49 storskarv         3 5
50 varfågel         3 5
51 bergfink     1 1 3 5
52 spillkråka         3 4
53 gröngöling     1 1 3 3
54 fasan         3 3
55 kanadagås 1 1 1 1 2 6
56 sothöna         2 5
57 snösparv         2 3
58 nötkråka         2 3
59 vigg         2 3
60 grågås         1 3
61 kricka         1 2
62 kattuggla         1 2
63 järpe         1 1
64 kungsörn         1 1
65 alfågel         1 1
66 bändelkorsnäbb         1 1
67 vattenrall         1 1
68 sävsparv         1 1
69 stenknäck         1 1
70 rödvingetrast         1 1
71 berglärka         1 1
72 enkelbeckasin         1 1
73 sparvuggla         1 1
74 pärluggla         1 1
75 mindre hackspett         1 1
76 större korsnäbb         1 1
77 Tjäder         1 1
78 Berguv         1 1
79 rödhake     1 1 1 1