Resultat 2021  
Arter sedda under  "Söderhamn  bird race" 
Listan rangordnade efter lätthet att X 
Årets lista arter sedda hörda, gående i Söderhamns C
 
Antal Lag Ringmärkarna Hans o Greta Utviksv. Alla antal år antal lag
  Art 36 23 26 38    
1 gräsand 1 1 1 1    
2 knipa 1 1 1 1    
3 tamduva 1 1 1 1    
4 st. hackspett 1 1 1 1    
5 blåmes 1 1 1 1    
6 talgoxe 1 1 1 1    
7 nötväcka 1 1 1 1    
8 skata 1 1 1 1    
9 kaja 1 1 1 1    
10 kråka 1 1 1 1    
11 pilfink 1 1 1 1    
12 domherre 1 1 1 1    
13 gråsparv 1 1 1 1    
14 gulsparv 1   1 1    
15 grönfink 1 1 1 1    
16 koltrast 1 1 1 1    
17 talltita 1     1    
18 svartmes 1     1    
19 nötskrika 1     1    
20 björktrast 1   1 1    
21 sidensvans   1 1 1    
22 tofsmes 1     1    
23 havsörn     1 1    
24 steglits 1 1 1 1    
25 kungsfågel 1     1    
26 sångsvan 1 1 1 1    
27 gråsiska 1     1    
28 korp 1 1 1 1    
29 trädkrypare 1     1    
30 turkduva 1 1 1 1    
31 gärdsmyg 1     1    
32 bofink 1     1    
33 spillkråka 1     1    
34 varfågel 1 1 1 1    
35 sothöna 1 1 1 1    
36 vattenrall 1     1    
37 rödhake 1     1    
38 smådoping 1 1 1 1