Söderhamns Fågelklubb

 

Bildgalleri

Bildgalleri

Välkommen till SFKs unika bildgalleri!
Detta bildgalleri är tänkt att fungera som en fågelbok! Webbredaktionen kommenterar därför bilderna så att besökaren har möjlighet att lära sig något om våra fåglar. Fokus har lagts på att beskriva artspecifika karaktärer så att man lättare kan känna igen arten i fråga.
Samtliga bilder är tagna av SFKs medlemmar.
Artnamnen är sorterade efter SOFs lista ”Holarktis fåglar” och omfattar de arter som är observerade i Sverige.

Skicka in en bild
Instruktioner om hur man skickar in en bild hittar Du här!

Titta på bilderna nedan.
Bild(er) finns under artnamn som är färgade. Klicka på den art Du vill titta på så visas minst en aktuell bild på den arten. Klicka i bilden så visas information och kommentar kring bilden.

Tips!
För att söka efter en speciell art; klicka i detta fönster och tryck Ctrl F (PC) eller cmd F (Mac) och skriv in den fågel du söker, t.ex. aftonfalk.

Prutgås Tuvsnäppa Gransångare
Rödhalsad gås Sandsnäppa Iberisk gransångare
Kanadagås Tundrasnäppa Dvärgsångare
Vitkindad gås Större beckasinsnäppa Bergsångare
Stripgås Mindre beckasinsnäppa Balkansångare
Grågås Morkulla Grönsångare
Sädgås Dvärgbeckasin Brunsångare
Spetsbergsgås Dubbelbeckasin Videsångare
Fjällgås Enkelbeckasin Kungsfågelsångare
Bläsgås Wilsonbeckasin Tajgasångare
Knölsvan Tereksnäppa Bergtajgasångare
Mindre sångsvan Wilsonsimsnäppa Nordsångare
Sångsvan Smalnäbbad simsnäppa Kaukasisk lundsångare
Nilgås Brednäbbad simsnäppa Lundsångare
Gravand  Drillsnäppa Sibirisk lundsångare
Rostand Fläckdrillsnäppa Trastsångare
Mandarinand Skogssnäppa Vattensångare
Årta Amerikansk skogssnäppa Sävsångare
Blåvingad årta Sibirisk gråsnäppa Busksångare
Skedand Mindre gulbena Fältsångare
Snatterand Rödbena Rörsångare
Bläsand Dammsnäppa Kärrsångare
Amerikansk bläsand Grönbena Stäppsångare
Gräsand Svartsnäppa Saxaulsångare
Svartand Gluttsnäppa Eksångare
Stjärtand Större gulbena Macchiasångare
Kricka Ökenlöpare Polyglottsångare
Amerikansk kricka Rödvingad vadarsvala Härmsångare
Rödhuvad dykand Orientvadarsvala Gräshoppsångare
Brunand Svartvingad vadarsvala Flodsångare
Ringand Tretåig mås Vassångare
Vigg Ismås Träsksångare
Bergand Tärnmås Starrsångare
Mindre bergand Långnäbbad mås Grässångare
Alförrädare Trädmås Pärlfnittertrast
Praktejder Skrattmås Svarthätta
Ejder Dvärgmås Trädgårdssångare
Strömand Rosenmås Höksångare
Vitnackad svärta Sotvingad mås Ärtsångare
Svärta Präriemås Ökensångare
Amerikansk Knölsvärta Svarthuvad mås Törnsångare
Sibirisk knölsvärta Svarthuvad trut Provencesångare
Sjöorre Fiskmås Rödstrupig sångare
Amerikansk sjöorre Ringnäbbad mås Rostsångare
Alfågel Havstrut Moltonisångare
Knipa Vittrut Sammetshätta
Salskrake Vitvingad trut Vitpannad glasögonfågel
Storskrake Gråtrut Brandkronad kungsfågel
Småskrake Kaspisk trut Kungsfågel
Amerikansk kopparand  Medelhavstrut Gärdsmyg
Järpe Silltrut Nötväcka
Tjäder Sandtärna Trädkrypare
Orre  Skräntärna Trädgårdsträdkrypare
Dalripa  Kentsk tärna Brun majna
Fjällripa  Småtärna  Blåkindad glansstare
Rapphöna Tygeltärna Purpurglansstare
Vaktel Sottärna Rosenstare
Fasan Rosentärna Stare
Smålom Fisktärna Sibirisk trast
Storlom Silvertärna Guldtrast
Stillahavslom Kärrtärna Rostskogstrast
Svartnäbbad islom Skäggtärna Beigekindad skogstrast
Vitnäbbad islom Vitvingad tärna Eremitskogstrast
Svartbrynad albatross Svarttärna Ringtrast
Mindre albatross Storlabb Koltrast
Stormsvala Bredstjärtad labb Gråhalsad trast
Klykstjärtad stormsvala Kustlabb Svarthalsad trast
Stormfågel Fjällabb Rödtrast
Atlantpetrell Alkekung Bruntrast
Gulnäbbad lira Spetsbergsgrissla Björktrast
Grålira Sillgrissla Rödvingetrast
Större lira Tordmule Taltrast
Mindre lira Garfågel Dubbeltrast
Balearisk lira Tobisgrissla Vandringstrast
Smådopping Papegojalka  Grå flugsnappare
Gråhakedoppping Lunnefågel Glasögonflugsnappare
Skäggdopping  Tofslunne Rödhake
Svarthakedopping Stäppflyghöna Blåhake
Svarthalsad dopping Klippduva Näktergal
Större flamingo Skogsduva Sydnäktergal
Mindre flamingo Ringduva Vitstrupig näktergal
Chileflamingo Turturduva Rubinnäktergal
Svart stork Större turturduva Tajgablåstjärt
Vit stork Turkduva Svartvit flugsnappare
Helig ibis Palmduva Halsbandsflugsnappare
Bronsibis Spetsstjärtad duva Gulbrynad
narcissflugsnappare
Skedstork Skatgök  Mindre flugsnappare
Rördrom Gök Taigaflugsnappare
Amerikansk rördrom Tornuggla Svart rödstjärt
Dvärgrördrom Dvärguv Rödstjärt
Natthäger Fjälluggla Svartryggig rödstjärt
Rallhäger Berguv Forsrödstjärt
Kohäger Kattuggla Stentrast
Gråhäger Slaguggla Blåtrast
Purpurhäger Lappuggla Buskskvätta
Ägretthäger Hökuggla Svarthakad buskskvätta
Silkeshäger Sparvuggla Vitgumpad buskskvätta
Vit pelikan Minervauggla Amurbuskskvätta
Rosaryggig pelikan Pärluggla Svart buskskvätta
Praktfregattfågel Hornuggla Stenskvätta
Havssula Jorduggla Isabellastenskvätta
Dvärgskarv Nattskärra Ökenstenskvätta
 Toppskarv Ökennattskärra Västlig
medelhavsstenskvätta
Storskarv Taggstjärtsseglare Östlig
medelhavsstenskvätta
Kalkongam Skorstensseglare Medelhavsstenskvätta
Fiskgjuse Alpseglare Nunnestenskvätta
Svartvingad glada Tornseglare Strömstare
Smutsgam Blek tornseglare Gråsparv
Bivråk Orientseglare Spansk sparv
Gåsgam Stubbstjärtseglare Pilfink
Grågam  Vitgumpseglare Mindre maskvävare
Ormörn Blåkråka Dominikaneränka
 Mindre skrikörn Kungsfiskare Bredstjärtad
paradisänka
Större skrikörn Grön biätare Alpjärnsparv
Dvärgörn Biätare Sibirisk järnsparv
Savannörn Härfågel Svartstrupig järnsparv
Stäppörn Göktyta Järnsparv
Kejsarörn Tretåig hackspett Gulärla
Kungsörn Mindre hackspett Citronärla
Sparvhök Mellanspett Forsärla
Duvhök Större hackspett Sädesärla
Brun kärrhök Vitryggig hackspett Större piplärka
Blå kärrhök Spillkråka Mongolpiplärka
Stäpphök Gröngöling Fältpiplärka
Ängshök Gråspett Ängspiplärka
Röd glada Nordlig tofskarakara Trädpiplärka
Brun glada Rödfalk Sibirisk piplärka
Havsörn Tornfalk Tundrapiplärka
Jättehavsörn Aftonfalk Rödstrupig piplärka
Fjällvråk Amurfalk Hedpiplärka
Örnvråk Eleonorafalk Vattenpiplärka
Ormvråk Stenfalk Skärpiplärka
Stortrapp Lärkfalk  Bofink
Kragtrapp Slagfalk Bergfink
Småtrapp Tatarfalk  Stenknäck
Vattenrall Jaktfalk Mindre maskstenknäck
Kornknarr Pilgrimsfalk Större maskstenknäck
Mindre sumphöna Blågul ara Tallbit
Dvärgsumphöna Halsbandsparakit Domherre
Småfläckig sumphöna Undulat Ökentrumpetare
Karolinasumphöna Brun törnskata Mongolfink
Rörhöna Törnskata Rosenfink
Sothöna Isabellatörnskata Långstjärtad rosenfink
Prärietrana Turkestantörnskata Grönfink
Jungfrutrana Rostgumpad törnskata Orientgrönfink
Trana Svartpannad törnskata Svarthuvad grönfink
Tjockfot Varfågel Vinterhämpling
Strandskata Ökenvarfågel Hämpling
Styltlöpare Rödhuvad törnskata Gråsiska
Skärfläcka Masktörnskata Större korsnäbb
Tofsvipa Sommargylling Mindre korsnäbb
Gråhuvad vipa Lavskrika Bändelkorsnäbb
Stäppvipa Nötskrika Steglits
Sumpvipa Skata Gulhämpling
Ljungpipare Nötkråka Grönsiska
Sibirisk tundrapipare Kaja Gulhuvad ängstrupial
Amerikansk tundrapipare Klippkaja Sångsparv
Kustpipare Råka Vitstrupig sparv
Större strandpipare Kråka Mörkögd junco
Mindre strandpipare Korp Tundrasparv
Svartbent strandpipare Sidensvans Kornsparv
Mongolpipare Svartmes Gulsparv
Ökenpipare  Tofsmes Tallsparv
Kaspisk pipare Entita Klippsparv
Orientpipare Talltita Ängssparv
Fjällpipare Lappmes Bergortolan
Piparsnäppa Blåmes Gulgrå sparv
Småspov Azurmes Ortolansparv
Dvärgspov Talgoxe Rostsparv
Storspov Pungmes Häcksparv
Myrspov Skäggmes Rödkindad sparv
Rödspov Trädlärka Dvärgsparv
Hudsonspov Vitvingad lärka Gulbrynad sparv
Roskarl Sånglärka Videsparv
Kolymasnäppa Tofslärka Praktsparv
Kustsnäppa Berglärka Gyllensparv
Brushane Korttålärka Svarthuvad sparv
Myrsnäppa Asiatisk kalanderlärka Stäppsparv
Spetsstjärtad snäppa Kalanderlärka Gråhuvad sparv
Styltsnäppa Svartlärka Dvärgsävsparv
Spovsnäppa Dvärglärka Sävsparv
Mosnäppa Svartbulbyl Svartsparv
Långtåsnäppa Backsvala Lappsparv
Rödhalsad snäppa Ladusvala Snösparv
Sandlöpare Klippsvala Brokig kardinal
Kärrsnäppa Hussvala Blåtjocknäbb
Skärsnäppa Rostgumpsvala Indigofink
Gulbröstad snäppa Stensvala Lazulifink
Småsnäppa Cettisångare  Påvefink
Vitgumpsnäppa Stjärtmes  
Prärielöpare Lövsångare  
     

Skicka in bilder

Information om hur du gör när du vill skicka in en bild hittar du här >>>

Tips!

Ctrl F (PC) eller
cmd F (Mac) för att söka

Ny Lista 2023 03 31

Nya Bilder

Svartbrynad albatross