Alfågel (Clangula hyemalis) Long-tailed Duck
Alfågel (Clangula hyemalis) Long-tailed Duck

Lokal: Hölick, Hälsingland
Datum: 2010-10-26
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Flygande alfåglar uppvisar helmörka vingar utan några vingband eller andra ljusa partier. Kan vi avgöra könen? De tre vänstra tre fåglarna har långa stjärtspröt och skär näbbfläck (kan anas). Dessa karaktärer är typiska för adult hane i vinterdräkt. Vi kan även se hanarnas vita skulderfjädrar vilka byts ut till svarta med rostbruna kanter under häckningen. Den högra individen saknar stjärtspröt och har mörk näbb, och är dessutom vit kring ögat (hanarna grå). Detta indikerar att det är en hona. Dock kan vi inte utesluta att den högra individen är en ung hane då dessa kan likna honor. Den skära näbbfläcken börjar hos unga hanar utvecklas under oktober varför bildfågeln teoretiskt skulle kunna vara en hane vid detta datum.