Alkekung

Lokal:

Färjestaden, Öland

Datum: 18 oktober 2011

Bildinformation:

Den minsta alkan. Näbben är extremt kort och de vita strecken på skuldrorna är karaktäristiskt för arten. Notera också att armen har en vit bakkant.
Fotograf: Esbjörn Nordlund