Amerikansk kricka

 

Lokal: Ålsjön, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 26 april 2007

Bildinformation:

Samma individ som på den andra bilden från Ålsjön. Notera fint gråfärgad flank och tertialer som saknar tydligt spolstreck! Karaktäristiskt är också att huvudets färgfält i stort sett saknar gräddgula inramningar.
Fotograf: Thomas Tiger