Ärtsångare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Hälsingland
Datum: 4 augusti 2005

Bildinformation:

Notera ärtsångarens mörka kind!
Fotograf: Stefan Persson