Ärtsångare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 19 september 2006

Bildinformation:

Mycket vitt på yttre stjärtpennorna indikerar att fågeln är adult. Notera mörka örontäckare och ljus strupe.
Fotograf: Stefan Persson