Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark
Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark

Lokal: Stenöorn, Hälsingland
Datum: 2016-01-08
Fotograf: Angus Thomson
Bildinformation: Berglärka är en sällsynt fågel i våra trakter och att få se en individ är inte alla förunnat. I Sverige (och österut genom Sibirien) förekommer berglärka med rasen flava. Typiskt är det gula ansiktet med svarta kindstreck. Åldern kan vara mycket svår att avgöra vid detta datum då de allra flesta juvenila fåglar har ruggat färdigt till adult dräkt i oktober/november. Kan vi säga något om könet? Nja, även här är det svårt att säker säga något. Honor har normalt mer streckad (bak)hjässa och något smalare svart pannband och kindstreck än hanen, men detta syns bäst då fåglarna är helt utfärgade (sliten dräkt, normalt från april). Bildfågeln uppvisar dock inga tydliga ”horn” vilket i kombination med ovan nämnda honkaraktärer brukar vara typiskt för honor under 1:a vintern (2K vid detta datum). Men säker kan vi inte vara.