Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark
Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark

Lokal: Stenöorn, Hälsingland
Datum: 2016-01-08
Fotograf: Angus Thomson
Bildinformation: En vacker fågel! Kön och ålder är mycket svåra att avgöra under perioden november – april eftersom den adulta dräkten då inte är ”färdigsliten” (till den utfärgade häckningsdräkten). Efter april har hanen normalt längre ”horn” än honan och är också distinktare tecknad i huvudet med bredare svart pannband och kindstreck.