Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark
Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark

Lokal: Stenöorn, Hälsingland
Datum: 2016-02-24
Fotograf: Rolf Borg
Bildinformation: Denna individ är det första observerade övervintrande fyndet i Söderhamn. Normalt övervintrar arten längs Nordsjökusterna och även i södra Sverige, ofta i liknande biotop som på Stenöorn.