Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark
Berglärka (Eremophila alpestris) Horned Lark

Lokal: Stenö, Hälsingland
Datum: 2016-02-05
Fotograf: Angus Thomson
Bildinformation: Notera streckad hjässa, förhållandevis smalt kindstreck samt till synes smalt svart pannband, samtliga karaktärer som indikerar (2K?) hona.