Bergsångare

 

Lokal: Måssten, Singö, Uppland
Datum: 14 maj 2010

Bildinformation:

Tydligt framträdande mörkt öga mot i övrigt ljus kind är en viktig karaktär för bergsångare. Notera också vit undersida utan inslag av gula toner.
Fotograf: Lena Radler