Bergtajgasångare (Phylloscopus humei) Hume's Leaf Warbler
Bergtajgasångare (Phylloscopus humei) Hume's Leaf Warbler

Lokal: Tobisvik, Skåne
Datum: 2008-02-25
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Bergtajgasångaren är mycket lik tajgasångare och ofta måste man höra fågeln locka innan man kan vara säker på artbestämningen. Notera att tertialernas centra inte är lika distinkt svarta som hos tajgasångare. Vi kan se det tydliga vingbandet bildat av större täckarnas ljusa spetsar, samt antydan till ytterligare ett vingband längs mellersta täckarnas spetsar.