Biätare

 

Lokal: Ålsjön, Hälsingland
Datum: 19 maj 2008

Bildinformation:

En grann fågel! Biätaren förekommer normalt i länderna kring Medelhavet men dyker då och då upp i Sverige. Könen är lika till utseendet. Bildfågeln utgör det fjärde fyndet av arten i Hälsingland (tidigare 1958, 1984 och 2002), och det första i Söderhamn.
Fotograf: Thomas Tiger