Blå kärrhök (Circus cyaneus) Hen Harrier 
Blå kärrhök (Circus cyaneus) Hen Harrier

Lokal: Flygstaden, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2005-09-18
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Samma individ som på den andra bilden från 18 september 2005. Kraftigt streckat bröst indikerar adult fågel. Notera växande handpenna 8 vilket utesluter att fågeln är juvenil!