Blå kärrhök (Circus cyaneus) Hen Harrier 
Blå kärrhök (Circus cyaneus) Hen Harrier

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2007-04-22
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Samma individ som på den andra bilden från Granskärs Våtmark. Notera speciellt den jämnt färgade kindfläcken. Detta utseende är typiskt för ungfåglar (äldre honor av blå kärrhök har en mer streckad struktur på kindfläcken!). Det fint streckade bröstet säger oss också att det rör sig om en ungfågel. Går det att könsbestämma bildfågeln? Ja, eftersom en ung hane får ljus iris redan under hösten måste bildfågeln vara en hona. Honans iris tar längre tid på sig att ljusna och processen är förmodligen olika lång hos olika individer.