Blå kärrhök (Circus cyaneus) Hen Harrier 
Blå kärrhök (Circus cyaneus) Hen Harrier

Lokal:  Ålsjön, Hälsningland
Datum: 2016-03-28
Fotograf: Robert Mellberg
Bildinformation: Hane blå kärrhök…, eller är det en hane stäpphök? Nej, den tydliga blågrå huvan och den distinkt svarta bakkanten på vingen avslöjar att det är en blå kärrhök. Vi kan också se att hela handen är svart med fem fingrade handpennor, medan stäpphökshanen uppvisar en svart kil med endast fyra fingrade handpennor.