Bläsgås (Anser albifrons) Greater White-fronted Goose
Bläsgås (Anser albifrons) Greater White-fronted Goose

Lokal: Vombs ängar, Skåne
Datum: 2010-03-31
Fotograf: Esbjörn Nordlund
Bildinformation: Bläsgås och fjällgås är extremt svåra att skilja i flykten, speciellt på lite håll. Vi kan se att några individer undertill har omfattande svarta tvärfläckar som sträcker sig från buk till flank. Detta är typiskt för just bläsgås och avslöjar också att dessa individer är adulta. Den observante noterar också att flocken inbegriper fåglar utan svarta fläckar på buksidan. Dessa individer är årsungar som under första vintern fått vit pannbläs, men fortfarande inte de svarta bukfläckarna. Två individer med ringa bukteckningar (centralt i bilden) ser ut att ha kortare hals och skulle därför kunna vara fjällgäss! Helt säker kan man inte vara enbart utifrån denna bild.