Brunsångare (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler Stäng fönster
Brunsångare (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler

Lokal: Prästgrundet, Hälsingland
Datum: 2003-10-11
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: En svårbestämd individ. Brunsångare förväxlas lätt med videsångare och stor försiktighet skall beaktas när man hittar en av dessa Sibiriska arter. Normalt är brunsångaren jämnare tecknad på örontäckarna och bildfågeln påminner därför i det avseendet mer om videsångare (karaktären varierar dock som framgår av bilden). Vidare är inte bildfågelns ögonbrynsstreck så distinkt avgränsat mot hjässan framför ögat som man skulle önska hos en typisk brunsångare. Näbben är dock spetsig och ögonbrynsstrecket slutar abrupt i bakre änden (fortsätter något längre bakåt och slutar där spetsigare hos videsångare). Måttuppgifter bekräftade i detta fall arttillhörigheten.