Brunsångare (Phylloscopus fuscatus) Dusky Warbler Stäng fönster
Aftonfalk (Falco vespertinus) Red-footed Falcon

Lokal: Prästgrundet, Hälsingland
Datum: 2013-10-08
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Det första man noterar är den gråbruna undersidan på den annars gransångarlika fågeln. Tankarna går då till brunsångare eller videsångare. Videsångaren har en senapsgul undergump medan bildfågelns undergump i stort sett har samma färgton som undersidan i övrigt. Detta är typiskt för brunsångaren. Vi kan även notera att ögonbrynsstrecket är smalt och avgränsar framför ögat skarpt mot hjässan (bredare och avgränsar framför ögat otydligt mot hjässan hos videsångare).