Busksångare

Lokal:

Järfälla kyrka, Uppland.

Datum: 8 juni 2012

Bildinformation:

Från denna vinkel är det endast det tydliga ögonbrynsstrecket som indikerar arttillhörigheten.
Fotograf: Lena Radler