Dalripa

 

Lokal: Stöten, Sälenfjällen, Dalarna
Datum: December 2006

Bildinformation:

Dalripa och fjällripa är i vissa dräkter mycket svåra att skilja åt. Bägges vinterdräkter (november till mars) är helt vita och man kan då oftast bara skilja arterna på lätet. Fjällripans hane har i vinterdräkt förvisso en svart tygel, men honan saknar denna och är förvillande lik dalripa i samma dräkt. Notera dock att bildfågeln har en ganska kraftig näbb vilket är en karaktär för dalripa!
Fotograf: Per Erik Snögren