Dubbelbeckasin

Lokal:

Flygstaden, Söderhamn, Hälsingland

Datum: 14 september 2011

Bildinformation:

En bortflygande beckasin är inte det lättaste att bestämma till art! Näbben verkar på bildfågeln inte så lång som hos enkelbeckasin, men detta är svårt att säkert avgöra då fågelns näbb pekar snett framåt. Vi kan dock se att de större täckarna har tydligt vita spetsar. Detsamma gäller även handtäckarna. Denna karaktär är typisk för dubbelbeckasin!
Fotograf: Stefan Persson