Dubbeltrast

 

Lokal: Flygstaden, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 4 april 2010

Bildinformation:

Dubbeltrast förväxlas ibland med taltrast som i första anblick kan se likadan ut. Notera dock att bukens fläckar är ganska runda i formen, medan de hos taltrast har ett mer pilspetsliknande utseende. Notera också att fläckarna "klumpar ihop sig" på bröstet vilket är en artspecifik karaktär för just dubbeltrast!
Fotograf: Thomas Tiger