Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Lokal: Testeboån, Gävle, Gästrikland
Datum: 2010-02-07
Fotograf: Esbjörn Nordlund
Bildinformation: Så här kan ett vanligt dike se ut på vintern. Lätt att gå förbi eftersom det är tomt på fågel… eller….