Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Lokal: -Testeboån, Gävle, Gästrikland
Datum: 2010-01-21
Fotograf: Esbjörn Nordlund
Bildinformation: En liten beckasin med ljus buk är antingen en enkelbeckasin eller en dvärgbeckasin. Bildfågelns tydliga gula ryggband, korta näbb och mörk hjässa avslöjar att det är en dvärgbeckasin. Notera också att flanken har antydan till längsstreck (tvärvattrad hos enkelbeck!).