Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Lokal: Testeboån, Gävle, Gästrikland
Datum: 2010-02-06
Fotograf: Esbjörn Nordlund
Bildinformation: Mörk hjässa utan ljust centralt hjässband är karaktäristiskt för dvärgbeckasin.