Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Lokal: Stenö, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2010-10-02
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: En bortflygande beckasin är inte det lättaste! Notera dock tydliga gula ryggband och kort näbb vilket är typiskt för dvärgbeckasin. Vi kan också ana den typiska ljusa ”glada mungipan”!