Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Lokal: Stenö, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2010-10-02
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Så här kort näbb har aldrig enkelbeckasin. Notera också kort spetsig stjärt. Dvärgbeckasinens ”glada mungipa” syns tydligt på denna bild.