Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Lokal: Triberga mosse
Datum: 2018-10-14
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Arttypiskt för dvärgbeckasin är att den ofta gungar (som om den håller takten till en låt)!