Dvärglärka (Calandrella rufescens) Lesser Short-toed Lark Stäng fönster
Dvärglärka (Calandrella rufescens) Lesser Short-toed Lark

Lokal: Utlängan, Blekinge
Datum: 2003-02
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Dvärglärka förekommer i flera raser från västra medelhavsområdet österut till östra Asien. Notera kort näbb och streckat bröst. Normalt uppvisar europeiska dvärglärkor mörkstreckade örontäckare och möjligtvis indikerar bildfågelns förhållandevis jämnt färgade örontäckare att den tillhör en östligare ras.