Dvärgrördrom

 

Lokal: Spanien
Datum: April/maj 2006

Bildinformation:

En vacker fågel som tyvärr är svår att få syn på. Den enhetligt beigefärgade vingen och den svarta ryggsidan är typiska karaktärer hos hanen. Näbben är hos adult fågel normalt gulbrun i färgen men under häckperioden kan den ibland ha en rödare ton (som här).
Fotograf: Thomas Tiger