Eksångare (Iduna pallida) Olivaceous Warbler 
Eksångare (Iduna pallida) Olivaceous Warbler

Lokal: Björn, Uppland
Datum: 2011-09-12
Fotograf: Lena Radler      
Bildinformation: Sångare av släktena Hippolais och Iduna är mycket svåra att skilja åt. Normalt krävs goda observationsförhållanden under lång tid för att säkert avgöra arttillhörigheten. Eksångaren har en förhållandevis lång smal näbb där undre näbbhalvan är ljus hela vägen ut till spetsen. Tygeln är mörk vilket inte alltid är lätt att se. Notera en enhetlig grå ovansida och en vit undersida.