Fältpiplärka

 

Lokal: Haväng, Skåne
Datum: 9 juli 2008

Bildinformation:

Fältpiplärkan trivs i sandig mark och har också en ganska ianspråkslös sandfärgad dräkt. Normalt har fältpiplärkan en tydlig mörk tygel men hos denna individ syns tygeln endast som en mörk fläck framför ögat, troligen p.g.a. slitage eller ruggning. På en adult fågel är ryggen jämnt sandfärgad och saknar alltså tydlig streckning.
Fotograf: Stefan Persson