Fiskgjuse (Pandion haliaetus) Osprey Stäng fönster
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) Osprey

Lokal: Hjälstaviken
Datum: 2014-06-11
Fotograf: Rolf Borg
Bildinformation: Fiskgjusen är en av de lättare rovfåglarna att artbestämma. Dock lurigare att köns- och åldersbestämma om man inte ser fågeln bra. Bildfågeln uppvisar vingpennor av olika åldrar och visar dessutom tydligt den adulta fiskgjusens speciella ruggning med konstant 2 (ibland upp till 4) ruggningsvågor i handen. Notera även bred (diffus) mörk spets på armens pennor samt enhetligt svarta större täckare – även det adulta karaktärer. Könet hos bildfågeln är svårare att säkert uttala sig om då vissa hanar kan uppvisa bröstband väl så breda som hos honan.