Fjällabb

 

Lokal: Abisko, Lappland
Datum: -

Bildinformation:

Hos adult fjällabb sträcker sig det vita på kroppsundersidan endast till strax nedanför bröstet. Detta skiljer fjällabb från andra adulta labbar (i ljus fas) då dessa är vita på hela buken, även bakom benen.
Fotograf: Lena Radler