Fjällvråk (Buteo lagopus) Rough-legged Buzzard  
Fjällvråk (Buteo lagopus) Rough-legged Buzzard

Lokal: Dåbo, Hälsingland
Datum: 2008-09-28  
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation:  En ungfågel från ovansidan! Juvenila karaktärer som syns på bilden är jämnmörka armpennor och större täckare - de senare med ljusa spetsar. Vi kan också se den för ungfåglar typiska vita handbasfläcken (ljus basal del på de yttre handpennorna). Den uppmärksamme ser dessutom att bildfågeln uppvisar ett ljust fält över de mellersta vingtäckarna - också det en juvenil karaktär!