Fjällvråk (Buteo lagopus) Rough-legged Buzzard  
Fjällvråk (Buteo lagopus) Rough-legged Buzzard

Lokal: Ålsjön, maden, Hälsningland
Datum: 2016-10-01
Fotograf: Robert Mellberg
Bildinformation: En typiskt tecknad ungfågel med homogen brun bukfläck, ljusare huvud och diffus mörk bakkant på vingen.