Fläckdrillsnäppa (Actitis macularia) Spotted Sandpiper Stäng fönster
Fläckdrillsnäppa (Actitis macularia) Spotted Sandpiper

Lokal: Utlängan, Blekinge
Datum: 2006-07-21
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Den fläckiga undersidan i kombination med tvärbandade tertialer visar bl.a. att bildfågeln är adult. I juvenil och vinterdräkt saknar fläckdrillsnäppa normalt fläckar på undersidan och förväxlingsrisk finns mot vanlig drillsnäppa. I dessa fall måste man notera stjärtprojektionen (stjärtens utstickande del utanför längsta tertialen) som är kort hos fläckdrillsnäppa och längre hos drillsnäppa. Trots dålig vinkel kan vi ana kort stjärtprojektion hos bildfågeln.
Notera även förhållandevis ljus näbb med mörk spets vilket också är en särskiljande karaktär mot drillsnäppa.