Gåsgam

 

Lokal: Spanien
Datum: April/maj 2006

Bildinformation:

En flygande gåsgam känns igen på den typiska vingprofilen där armen smalnar av utåt handen. Notera ljusare täckare än pennor!
Fotograf: Thomas Tiger