Grå flugsnappare (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher
Grå flugsnappare (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher

Lokal: 2011-07-26
Datum: Lilltjära, Hälsningland
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Ungfågeln har en prickig dräkt.