Gransångare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 11 september 2005

Bildinformation:

Notera gransångarens (övre fågeln) mindre och mörkare näbb jämfört med lövsångarens (undre fågeln)!
Fotograf: Thomas Tiger