Grönsångare

 

Lokal: -
Datum: -

Bildinformation:

Notera långt gult ögonbrynsstreck och mörkt ögonstreck. Det gula bröstet avgränsas hos grönsångaren skarpt mot den rent vita buken. Handpenneprojektionen är lång (minst lika lång som tertiallängden).
Fotograf: Stefan Persson