Gulsparv

Lokal:

Stenö, Hälsingland

Datum: Oktober 1977

Bildinformation:

Fräscha ving- och stjärtpennor samt tydligt streckad hjässa indikerar ungfågel (1K). Ungfåglar har spetsigare stjärtpennor än de äldre fåglarna men ett vasstrå gör att karaktären inte är lätt att se. Den prydliga streckade dräkten gör ändå att vi med stor sannolikhet kan säga att bildfågeln är en årsunge.
Fotograf: Stefan Persson