Höksångare

Lokal:

Södra lunden, Öland

Datum: 18 juni 2012

Bildinformation:

Den gula irisen samt att fågeln uppenbarligen verkar sjunga säger oss att det är en hane. Normalt är en gammal hane tydligt tvärvattrad på undersidan, men bildfågeln är tämligen otecknad i det avseendet. Detta är dock ett vanligt utseende hos 1-åriga hanar (2K) som då normalt har fått en gul iris.
Fotograf: Stefan Persson