Havsörn

Lokal:

Flygstaden, Söderhamn, Hälsingland

Datum: 18 september 2005

Bildinformation:

En lurig individ! Vi kan ana att huvud och hals är något mörkare än den ljusfläckiga bålen, vilket är ett vanligt utseende hos fåglar i 2:a vinterdräkt (2K vid detta datum). Men näbben är nästan helt utfärgad vilket normalt inte sker förrän under 3:e vintern. Den observante ser också att handpenna 8 är utväxande vilket är en orimlighet för en fågel i 2:a vinterdräkt. Fågeln är förmodligen 3K och har under sommaren ruggat handpennorna 5-8 där den sista nu snart är utvuxen! (En 4K-fågel skulle normalt inte visa så omfattande ljusfläckighet på bålen som denna individ gör.)
Fotograf: Thomas Tiger