Havsörn

 

Lokal: Söderhamn, Hälsingland
Datum: Maj 2006

Bildinformation:

Helt vit stjärt och ljusare framparti inklusive helt gul näbb - adult!
Fotograf: Stefan Persson