Havsörn (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle

Havsörn (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle
Lokal:

Hjälsta

Datum: 26 september 2010

Bildinformation:

En bredvingad örn med kort stjärt. Tittar vi noga så ser vi att bildfågeln har vita armhålor (axillarer) vilket är en diagnostisk karaktär för yngre havsörnar. I första anblick ser fågeln juvenil ut med sågtandad bakkant på vingen som också är typiskt bred (äldre örnar har något kortare vingpennor). Näbben verkar också i huvudsak mörk. Men tittar vi noga kan vi ana att det sker en ruggning i vänster hand där de första (innersta) handpennorna verkar bytta. Likaså kan vi se att de innersta armpennorna (in mot kroppen) är under ruggning. Fågeln kan alltså inte vara juvenil utan är i stället drygt ett år gammal (2K) och ruggar nu för första gången. Denna första ruggning brukar oftast påbörjas med innersta handpennorna och innersta armpennorna (som på bilden).
Fotograf: Mats Olsson